Çka Ndodh Në Trupin Tuaj Po Që Se Pini Coca Cola?

A ke pyetur pse Coca Cola vije me buzëqeshje? Është për shkake se te bën te ndihesh në qejf, apo jo. Kokaina prej saj është larguar qysh se 100 vjet me pare.
Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Dërgo shokut/shoqes