Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Muskujt e Barkut - Diçka Duhet Të Dini

Në kërkim për hulumtime histologjike rreth muskujve te barkut për të gjetur se çfarë është dallimi në mes të llojeve te fibrave te muskujve te barkut dhe muskujve skeletore të tjera të trupit (sepse ne për te ushtruar muskujt e barkut perdorim numër të ndryshëm të perseritjeve në krahasim me pjeset tjera te trupit) është kuptuar: se muskujt e barkut kanë proporcione të njëj