Nivelet e stresit ndikohen nga sasia e hapësirës së gjelbër

Nivelet e stresit tek të papunësuarit janë të lidhura më shumë me gjërat që i rrethojnë se sa me moshën, gjininë, të ardhurat dhe shkalla e privimit, tregon studimi.
Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Dërgo shokut/shoqes