Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Pse Duhet Ta Pastrosh Fytyren Me Vaj

Jeni lodh nga produktet e shtrenjta për kujdes fytyre, produkte që shtresojnë kimikale pas kimikale në lëkurën tuaj delikate? Çka nëse ju themi se sekreti për lëkur perfekte ka qenë duke ndej në shtëpinë tuaj gjatë gjithë kohës?