Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Shtypja e Gjakut - Top 5 Ushqimet Qe Ulin Ate

Para se të pajtohesh me faktin se duhet të marrësh medikamentet për shtypjen e gjakut ndal dhe konsidero njëherë dietën dhe ushqimet që ulin shtypjen e gjakut. Ashtu sikur disa ushqime janë të "këqija" për shtypjen e gjakut njashtu ka edhe ushqime...