Kanceri i Zorres se Trashe - 6 Menyra Si Ta Zvogelojme Rrezikun

Një projekt që ende është në vazhdimësi ka analizuar dhe përpiluar të dhënat nga 749 shënime shkencore deri më sot e kështu ka themeluar 6 mënyra që njerëzit mund ti praktikojnë për të zvogëluar rrezikun ndaj kancerit të zorres se trashe. Disa ndryshime të vogla dietale dhe të jetëstilit mund të bëjnë ndryshim të dukshëm në zvogëlimin e këtij rreziku.
Njoftim

Përmbajtja e faqës sherohu.com si, teksti, grafikët, imazhet, informacionet dhe materialet tjera përbrenda faqes sherohu.com ("përmbajtja) janë thjesht vetëm për qëllime informimi. Përmbajtja nuk synon të jetë zëvendësim për këshill mjekësore profesionale, diagnostikim, apo trajtim. Gjithmonë kërko këshillë nga mjeku juaj apo qendër shëndeti të kualifikuar me çfarëdo pyetje që ke në lidhje me gjendjen mjekësore tuaj.

Dërgo shokut/shoqes